Keskond ja Ohutus

Nord Terminals järgib oma tegevuses kõiki kohalduvaid ohutus-, keskkonna-, tööohutuse- ja tervisenõudeid ning seadusi ja haldusakte, samuti standardite ISO 9001:2015 ja 14001:2015 ning ISGOTT (rahvusvaheline naftatankerite ja terminalide ohutusjuhend) juhiseid.

Kõik mahutid on varustatud sisemise ujuvkatusega, mis vähendab aurustumist 95% võrreldes tavaliste mahutitega. Mahutid asuvad piiratud alal, on veekindla põranda ja raudbetoonseintega. Juhuslikul kütuse lekkimisel merre suudame reostusala poomidega piirata. Meil on võimekus lekete kiireks ja tõhusaks likvideerimiseks.

Terminalide territooriumidele on rajatud pidevalt töötavad seirejaamad, mis jälgivad välisõhu kvaliteeti. Seirejaama automatiseeritud analüsaatorid mõõdavad üldist süsivesinike taset ning aromaatsete süsivesinike ja vesiniksulfiidi taset, samuti meteoroloogilisi parameetreid. Seirejaama näidud on kättesaadavad Keskkonnauuringute Keskuse (EKUK) kodulehel.