Kõikides meie terminalides on rakendatud rangeimaid ohutusprotseduure ning need vastavad kehtivatele ohtutus-, keskkonna-, tööohutus- ja tervisenõuetele, seadustele ja haldusaktidele.

Informasjon til naboer etter storulykkeforskriftens § 12:
TERMINALI OHUTUSMEETMED