Sotsiaalne Vastutus

Peame väga oluliseks sotsiaalset vastutust ja kohalike kogukondade toetamist. Igal aastal toetame mitmesuguseid sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordiprojekte ning kohalikke inimesi ja organisatsioone. Samuti korraldame terminalide asukohtades kogukondadele erinevaid heategevusüritusi ja kampaaniaid.