Heledate naftasaaduste mahutipark

Kogumaht:

317 900 m3

Mahutite arv:

3 x 1 000 m3
1 x 3 000 m3
3 x 5 000 m3
1 x 7 400 m3
1 x 10 000 m3
1 x 11 000 m3
1 x 13 500 m3
3 x 25 000 m3
6 x 30 000 m3
Kõik mahutid on sisemise ujuvkatusega

Raudteetsisternide käitlemise võimekus:

Üks kahepoolne estakaad kuni 68 raudteetsisterni samaaegseks käitlemiseks, ülalt- ja alttühjendamise võimalus. Kaks laadimisvart koos aurude tagastamise süsteemiga kauba laadimiseks vagunitesse.

Laevade laadimiskiirus:

5 eraldi torujuhet, max 2 500 m3/h

Tühjenduskiirus:

5 rongi ööpäevas

Naftakeemia mahutipark

Kogumaht:

28 000 m3

Mahutite arv:

8 x 3 500 m3
1 mahuti sisseehitatud mikseriga
Kõik mahutid on soojendatavad, sisemise ujuvkatusega ja lämmastikukihi lisamise võimalusega

Raudteetsisternide käitlemise võimekus:

Raudteetsisternide laadimisestakaad: 12 + 7 raudteetsisterni samaaegseks käitlemiseks, ülalt ja alt mahalaadimise ning vajadusel kauba soojendamisega

Laevade laadimiskiirus:

5 eraldi torujuhet, 350 m3/h

LPG mahutipark

Kogumaht:

12 000 m3

Mahutite arv:

6 x 2 000 m3
Sfäärilised mahutid

Raudteetsisternide käitlemise võimekus:

Üheaegselt saab käidelda 18 raudteetsisterni

Laevade laadimiskiirus:

1 torujuhe, 300 m³/h