250000

Mahutipark m3

2200

Torujuhtme pikkus m

mahutid

Maa-alused

Terminalist

Hamina LNG terminal on Kymenlaakso maakonnas arendatav veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistamise terminal. Projekti teostavad ühisettevõttena Alexela Varahalduse AS (Alexela Grupi tütarettevõte) ja Haminan Energia (Hamina munitsipaalenergiaettevõte).

Mahutipark

Kotka terminalil on unikaalne kalju sisse ehitatud mahutipark kogumahuga 250 000 m3.

Teenused

Kotka mahutipark on spetsiaalselt kavandatud diislikütuste jaoks,

Ligipääs

Kotka unikaalses kaljuhoidlas saab tankeritelt kaupu maha laadida 2200 m pikkuse toruga.

Käideldavad Tooted

DIISEL

Ohutus

Kõikides meie terminalides on rakendatud rangeimaid ohutusprotseduure ning need vastavad kehtivatele ohtutus-, keskkonna-, tööohutus- ja tervisenõuetele, seadustele ja haldusaktidele.

Kõrgeimad standardid

SERTIFIKAAT

ISO 9001

SERTIFIKAAT

ISO 14001

Kontaktid

Kotka terminal

E-mail: Kotka@nordterminals.eu
Telefon: 040 681 5958

Aadress: Jänskäntie 11, 48310 Kotka