Kõikides meie terminalides on rakendatud rangeimaid ohutusprotseduure ning need vastavad kehtivatele ohtutus-, keskkonna-, tööohutus- ja tervisenõuetele, seadustele ja haldusaktidele.

TERMINALI OHUTUSMEETMED

Üldine teave ohtlike kemikaalide käitlemise kohta, mis võivad põhjustada suurõnnetuse:

Lisateavet leiab järgmisest kohast:

OHTLIKE KEMIKAALIDE LOEND