357900

Mahutipark

2500

Laadimisaeg m3/h

Jäävaba

Terminalist

Terminal asub 28-hektarisel maa-alal Paldiski Lõunasadama kõrval ning on ainus naftatooteid käitlev terminal Paldiskis. Moodne tehnoloogia võimaldab meil üheageselt käidelda ja ladustada eri liiki naftatooteid tagades nende täieliku eraldatuse.

Mahutipark

Terminali mahutipargi kogumaht on 358 000 m³. Moodne tehnoloogia võimaldab meil üheageselt ladustada ja käidelda eri liiki naftatooteid tagades nende täieliku eraldatuse.

Teenused

Pakume mitmesuguseid teenuseid kaupade hoidmisest ja segamisest tollitoimingute ning kõrgtehnoloogiliste laboritestideni. Meie kompleks on kõige moodsam täisautomaatne kütuste tootmise keskus kogu maailmas.

Ligipääs

Terminalil on väga head maismaa- ja mereühendused, saame kaupu vastu võtta ja edasi saata nii laevadega, raudteetsisternidega kui paakautodega.

Käideldavad Tooted

BENSIIN

BUTAAN

DIISEL

ISOPENTAAN

TOORNAFTA

ORTOKSÜLEEN

VEELDATUD GAAS

PARAKSÜLEEN

METANOOL

TOLUEEN

BENSEEN

Ohutus

Kõikides meie terminalides on rakendatud rangeimaid ohutusprotseduure ning need vastavad kehtivatele ohtutus-, keskkonna-, tööohutus- ja tervisenõuetele, seadustele ja haldusaktidele.

Kõrgeimad standardid

SERTIFIKAAT

ISO 9001

SERTIFIKAAT

ISO 14001

KONTAKTID

PALDISKI TERMINAL

+372 679 0999
Paldiski@nordterminals.eu

ADDRESS:
RAE 1A
76806 PALDISKI ESTONIA