Meist

Nord Terminals ühendab endas mitu transiiditerminali Läänemere piirkonnas. Pakume kompleksset naftasaaduste ja veeldatud gaaside käitlemis- ja hoiustamisteenust. Nord Terminalsis suudame käidelda naftat ja kõiki naftasaadusi alates kütteõlist kuni põlevkivikeemiatoodete ja veeldatud gaasini. Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele jätkusuutlikku, ohutut ja keskkonnasäästlikku logistikateenust.

Kasvame koos kliendiga

Nord Terminalsi terminalid opereerivad ligi miljoni kuupmeetrise mahutipargiga, mis võimaldab aastas käidelda kuni 15 miljonit tonni naftasaadusi.
Ettevõtte infosüsteemid tagavad kliendile turvalise ja läbipaistva teabe ning kontrolli oma kauba liikumise, koguste ja kvaliteedi üle. Meie praktika on olnud arendada oma äriprotsesse ja tehnilisi võimalusi käsikäes klientide kasvavate vajadustega.

Hoiame head energiat

Peame väga oluliseks ühiskondlikku vastutust, head elukeskkonda ja koostööd kohaliku kogukonnaga. Nord Terminals panustab meie terminalide asukohtades kogukonna elu rikastavatesse programmidesse. Meie fookuses on looduskeskkond, noorte huviharidus ja kohaliku kultuuripärandi säilimine.

Puhas energia

Keskkonnahoid ja terminalide tööohutus on meie tähtsaim prioriteet. Nord Terminalsi terminalide projekteerimisel ja ehitamisel on arvestatud Eesti/Soome seaduste ja Euroopa Liidu rangete keskkonnanõuetega.
Kasutame oma tööprotsessides kõige kaasaaegsemaid ja keskkonnasäästlikumaid tehnoloogiaid ning uuendame oma tegevusi käsikäes tehnoloogia arenguga – puhas energia puhtama keskkonna nimel.